Czas wygenerowania treści 2020-12-05 23:36:17

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 1952/289/III/2009 z dnia 28 lipca 2009 roku
w sprawie:
zawarcia aneksu nr 1 do umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590 z póĽn. zm.) w związku z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r.
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity — Dz.U. z 2008 r. Nr 88 poz. 539z póĽniejszymi zmianami).


Metryczka informacjiWprowadzenie: Anna Bernyś 05-08-2009 10:55:40
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713