Czas wygenerowania treści 2020-11-25 23:12:22

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 1980/290/III/2009 z dnia 30 lipca 2009 roku
w sprawie:
zawarcia aneksu nr 1 do umowy pożyczki nr 2290/ZN/2009 z dnia 27.07.2009 roku z Górnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Katowicach

Na podstawie
41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 z póĽniejszymi zmianami), art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami).


Metryczka informacjiWprowadzenie: 04-08-2009 08:37:52
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713