Czas wygenerowania treści 2021-06-22 18:05:10

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 1916/288/III/2009 z dnia 23 lipca 2009 roku
w sprawie:
Dokonanie wyboru do dofinansowania projektów, złożonych w ramach naboru dla Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego (numer naboru: PRSZ-05.02.00-43/08), w ramach Priorytetu V. Środowisko, działanie 5.2 Gospodarka odpadami, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1590 ze zmianami), art. 26 ust. 1 pkt. 4) ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227 poz. 1658 z póĽn. zm.).


Metryczka informacjiWprowadzenie: 03-08-2009 18:56:43
Odpowiedzialny merytorycznie: Małgorzata Staś

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713