Czas wygenerowania treści 2020-11-27 14:56:41

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 1921/289/III/2009 z dnia 28 lipca 2009 roku
w sprawie:
zaopiniowania projektu „Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Wielowieś”

Na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590 z póĽn. zm.) w związku z art. 14 ust. 7 pkt. 4 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z póĽn. zm.).


Metryczka informacjiWprowadzenie: 03-08-2009 15:17:01
Odpowiedzialny merytorycznie: Łukasz Tekeli

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713