Czas wygenerowania treści 2020-11-25 23:33:38

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 1937/289/III/2009 z dnia 28 lipca 2009 roku
w sprawie:
zawarcia Aneksu nr 5 do Porozumienia nr 13/KT/2007 z Gminą Popów

Na podstawie
art. 41 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(Dz.U. nr 142 z 2001 r. poz.1590 z póĽn. zmianami) , art. 19 ust. 2 pkt 2 i ust.4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz.U. nr 204 z 2004 r. poz. 2086 z póĽn. zm.), uchwały Sejmiku II/51/23/2006
z 28.08. 2006 r. w sprawie powierzania Gminom lub Powiatom niektórych zadań zarządcy dróg wojewódzkich. ,


Metryczka informacjiWprowadzenie: Maciej Banaś 03-08-2009 13:51:43
Odpowiedzialny merytorycznie: Janusz Berkowski

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713