Czas wygenerowania treści 2020-11-27 15:01:31

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 1929/289/III/2009 z dnia 28 lipca 2009 roku
w sprawie:
nadania numerów drogom gminnym na terenie gminy Katowice

Na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa / tj. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1590 z póĽn. zm./; art. 10 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych / tj. Dz. U. Nr 19 z 2007 r. poz. 115 z póĽn. zm/ w związku z uchwałą Nr 236/119/II/2004 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 10 lutego 2004 r. oraz Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego NR 1812/401/II/2006 z dn. 12.09.2006r. w sprawie nadania numerów drogom gminnym na terenie gminy Katowice


Metryczka informacjiWprowadzenie: Maciej Banaś 03-08-2009 13:36:37
Odpowiedzialny merytorycznie: Janusz Berkowski

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713