Czas wygenerowania treści 2020-11-23 19:31:33

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 1876/288/III/2009 z dnia 23 lipca 2009 roku
w sprawie:
zawarcia umów zleceń z ekspertami z listy Ministra Edukacji Narodowej

Na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. t.j. z 2001r. Nr 142 poz. 1590 z p.zm.) w związku z art. 9g ust.2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. t.j. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z p.zm.) oraz § 14 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593 z p.zm.)


Metryczka informacjiWprowadzenie: 24-07-2009 12:19:26
Odpowiedzialny merytorycznie: Danuta Rosa

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713