Czas wygenerowania treści 2020-12-02 00:38:48

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 1692/283/III/2009 z dnia 2 lipca 2009 roku
w sprawie:
zawarcia aneksu do umowy o dofinansowanie projektu nr POKL.07.02.01-24-117/08 pt. „Profesjonalny pracownik socjalny pomostem do godnego życia osób potrzebujących wsparcia”, który jest realizowany przez Włodzimierza Buzińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Naukowo-Badawczo-Usługowe „BT”;

Na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1590 z póĽniejszymi zmianami); art. 27 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 28 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227 z 2006r. poz. 1658 z póĽniejszymi zmianami); § 3 pkt 2 oraz §7 pkt 1 Porozumienia w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr KL/ŚL/2007/1 z dnia 22 czerwca 2007 roku.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 17-07-2009 11:42:18
Ostatnia aktualizacja: 17-07-2009 11:43:48
Odpowiedzialny merytorycznie: Jarosław Wesołowski
[+] Rejestr zmian

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713