Czas wygenerowania treści 2021-07-30 03:47:40

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 1677/283/III/2009 z dnia 2 lipca 2009 roku
w sprawie:
udzielenia pełnomocnictwa Pani Esterze Frąckowiak - Głównemu Specjaliście w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

Na podstawie
art. 57 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorządzie województwa (tekst jednolity:
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z póĽn. zm.), art. 25d ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomosciami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 roku
Nr 261 poz. 2603 z póĽn. zmianami)


Metryczka informacjiWprowadzenie: 16-07-2009 11:06:46
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Nosal-Nowak

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713