Czas wygenerowania treści 2020-11-29 05:49:25

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 1688/283/III/2009 z dnia 2 lipca 2009 roku
w sprawie:
rocznego rozliczenia z wykonywania przez PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich w Województwie Śląskim w 2008 rok (realizacja Aneksu Nr 1-Umowy rocznej z 26 listopada 2007 r.)

Na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z póĽn. zm.) w związku z art. 40 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 86, poz. 789 z póĽn. zm.)


Metryczka informacjiWprowadzenie: 09-07-2009 09:18:36
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713