Czas wygenerowania treści 2021-08-02 08:39:02

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 1703/283/III/2009 z dnia 2 lipca 2009 roku
w sprawie:
wyrażenia zgody na przewłaszczenie aparatu NIOX i systemu solarnego do wspomagania CWU przez Wojewódzkie Centrum Pediatrii “Kubalonka” w Istebnej na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, mających stanowić zabezpieczenie dotacji w kwocie 400 000 zł.

Na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r., nr 142 poz. 1590 z pózn. zm.) w związku z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity: Dz. U. 2007 nr 14 poz. 89 z póĽn. zm.).


Metryczka informacjiWprowadzenie: Aleksandra Karnówka 08-07-2009 08:20:03
Odpowiedzialny merytorycznie: Barbara Daniel

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713