Czas wygenerowania treści 2021-07-30 01:53:46

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 1661/283/III/2009 z dnia 2 lipca 2009 roku
w sprawie:
powierzenia stanowiska dyrektora Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu

Na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z póĽn. zm.) w związku z art. 36a ust. 1 oraz art. 36 a ust. 13 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z póĽn. zm.).


Metryczka informacjiWprowadzenie: Tadeusz Żak 03-07-2009 14:55:35
Odpowiedzialny merytorycznie: Danuta Rosa

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713