Czas wygenerowania treści 2021-07-30 04:03:43

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 1662/283/III/2009 z dnia 2 lipca 2009 roku
w sprawie:
przyznania dotacji dla przedsięwzięć zgłoszonych do III edycji I otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji publicznej

Na podstawie
Art. 41 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1590 z p. zm.), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 roku Nr 96 poz. 873 z p. zm.), art. 167 ust. 2 pkt. 4 i art. 176 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z p. zm.) oraz Uchwała Nr III/30/3/2008 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2009


Metryczka informacjiWprowadzenie: Tadeusz Żak 03-07-2009 14:02:59
Odpowiedzialny merytorycznie: Danuta Rosa

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713