Czas wygenerowania treści 2020-12-03 02:07:46

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 1508/280/III/2009 z dnia 22 czerwca 2009 roku
w sprawie:
w sprawie przyjęcia nowych „Książek procedur” dla działań „Wdrażanie projektów współpracy”, „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 .

Na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 pkt. 2 oraz art.7 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64 poz.427 ), § 3 ust. 3 pkt. 1 umowy delegowania zadań Agencji Płatniczej do Samorządów Województw Nr 14/BZD-UM12/2009 zawartej w dniu 29 stycznia 2009r


Metryczka informacjiWprowadzenie: Anna Bernyś 01-07-2009 13:28:23
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713