Czas wygenerowania treści 2020-12-03 08:18:31

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 1489/280/III/2009 z dnia 22 czerwca 2009 roku
w sprawie:
przystąpienia do współorganizacji i współfinansowania Wystawy Rybackiej podczas VII Regionalnych Dni Rybactwa Śródlądowego i przeznaczenia na ten cel kwoty 7.000,- zł (słownie: siedem tysięcy złotych).

Na podstawie
art. 41 ust.2 pkt 1, art.8 ust.1 oraz art.11ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j.Dz.U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1590 z póĽn. zmianami) w związku z treścią Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr II/37/6/2005 z dnia 4 lipca 2005 roku w sprawie aktualizacji ,,Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 – 2015” poprzez przyjęcie ,,Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata
2000 – 2020”.


Metryczka informacjiWprowadzenie: Anna Bernyś 26-06-2009 12:53:11
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713