Czas wygenerowania treści 2020-12-03 08:59:56

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 1502/280/III/2009 z dnia 22 czerwca 2009 roku
w sprawie:
udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Śląskiego w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Rudzka Agencja Rozwoju „INWESTOR” Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej.

Na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt. 2 i art. 57 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1590 z póĽn. zm.) w związku z art. 412 kodeksu spółek handlowych.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 23-06-2009 13:15:25
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713