Czas wygenerowania treści 2020-11-30 12:21:51

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 1163/270/III/2009 z dnia 19 maja 2009 roku
w sprawie:
zawarcia aneksu nr 1 do Umowy nr 641/IW/2009 z dnia 6.04.2009 roku dotyczącego zadania „Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej Ø 400 dla Stadionu Śląskiego na odcinku od studni KS4 do komory włączeniowej KIST”

Na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1590 z póĽn. zmianami)


Metryczka informacjiWprowadzenie: Krzysztof Piotrowski 08-06-2009 08:11:08
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713