Czas wygenerowania treści 2021-07-30 03:28:03

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 1139/270/III/2009 z dnia 19 maja 2009 roku
w sprawie:
Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu nr POKL.09.01.02-24-116/08 pt. „Z angielskim do Ľródeł wiedzy” realizowanego przez Miasto Rybnik / II LO im. A. Frycza Modrzewskiego.

Na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1590 z póĽn. zm.); Art. 27 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 28 ust.1 pkt 3 Ustawy z dnia
6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227 z 2006r. poz. 1658 z póĽn. zm.)
w związku z art. 14 ustawy z dnia 7 listopada 2008r. o zmianie niektórych ustaw w związku
z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz.U. nr 216, poz. 1370);
§ 3ust. 2 oraz § 7 ust. 1 Porozumienia w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr KL/ŚL/2007/1 z dnia 22 czerwca 2007 r.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 03-06-2009 14:31:03
Odpowiedzialny merytorycznie: Jarosław Wesołowski

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713