Czas wygenerowania treści 2020-12-03 15:04:27

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 1161/270/III/2009 z dnia 19 maja 2009 roku
w sprawie:
zmiany uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 539/249/III/2009 z dnia 12 marca 2009r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej w ramach konkursu nr 2/POKL/7.2.2/2008 dla Poddziałania 7.2.2 „Wsparcie ekonomii społecznej” Działania 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej” Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim.

Na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jedn.
Dz. U. z 2001r. Nr 142. poz. 1590 z póĽn. zm.); art. 27 ust. 1 pkt 3 i 4, art. 28 ust.1 pkt 3 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006r. Nr 227 poz. 1658
z póĽn. zm.) w związku z art. 14 ustawy z dnia 7 listopada 2008r. o zmianie niektórych ustaw w związku
z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz.U. nr 216, poz. 1370);
§ 3 ust. 2 oraz §7 ust. 1 Porozumienia w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr KL/ŚL/2007/1 z dnia 22 czerwca 2007 r.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 03-06-2009 12:45:13
Odpowiedzialny merytorycznie: Jarosław Wesołowski

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713