Czas wygenerowania treści 2020-11-29 05:26:22

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 1140/270/III/2009 z dnia 19 maja 2009 roku
w sprawie:
aktualizacji składu Komitetu Sterującego Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego

Na podstawie
Art. 11 ust. 2 pkt.6, art. 12 ust. 1, art. 41 ust. 2 pkt. 1 oraz pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz. 1590 z póĽniejszymi zmianami), Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr II/11/2/2003 z dnia 25 sierpnia 2003 roku w sprawie przyjęcia „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013”, Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 717/253/II/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 w sprawie przyjęcia Regulaminu Komitetu Sterującego Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego, Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 1247/271/II/2005 z dnia 28.06.2005r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego


Metryczka informacjiWprowadzenie: Maria Pytel 03-06-2009 10:59:43
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713