Czas wygenerowania treści 2020-12-03 08:54:00

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 1032/264/III/2009 z dnia 5 maja 2009 roku
w sprawie:
Zawarcia aneksu do umowy o dofinansowanie projektu nr POKL.07.02.01-24-002/08 pt. „WYGRANY. Aktywizacja społeczno – zawodowa osób uzależnionych”, realizowanego przez Andrzeja Dobrowolskiego, Danutę Dobrowolską, Małgorzatę Dobrowolską prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą „Pro –Inwest” s.c.;

Na podstawie
Art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1590 z póĽniejszymi zmianami); Art. 27 ust. 1 pkt. 4 oraz Art. 28 ust.1 pkt 3 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227 z 2006r. poz. 1658 z póĽniejszymi zmianami); § 3 pkt 2 oraz §7 pkt 1 Porozumienia w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr KL/ŚL/2007/1 z dnia 22 czerwca 2007 r.;


Metryczka informacjiWprowadzenie: 02-06-2009 07:45:07
Odpowiedzialny merytorycznie: Jarosław Wesołowski

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713