Czas wygenerowania treści 2020-11-28 05:40:33

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 438/245/III/2009 z dnia 3 marca 2009 roku
w sprawie:
Zmiany uchwały nr 687/152/III/2008 z dnia 8 kwietnia 2008r. w sprawie Przyjęcia list asesorów akredytowanych przy Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim.

Na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1590 z póĽn. zm.), System Realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 – Zasady dokonywania wyboru projektów
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013


Metryczka informacjiWprowadzenie: 01-06-2009 14:34:43
Odpowiedzialny merytorycznie: Jarosław Wesołowski

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713