Czas wygenerowania treści 2020-12-01 10:38:01

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 1117/270/III/2009 z dnia 19 maja 2009 roku
w sprawie:
W sprawie zmiany uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 915/262/III/2009 z dnia 28.04.2009 r. w sprawie dokonania wyboru do dofinansowania wniosku złożonego w ramach naboru dla projektu kluczowego pn. Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, w ramach Priorytetu VI Zrównoważony rozwój miast, Działania 6.1 Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Na podstawie
Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1590 ze zmianami) oraz art. 26 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227 poz. 1658 z póĽn. zm.).


Metryczka informacjiWprowadzenie: 25-05-2009 12:25:45
Odpowiedzialny merytorycznie: Małgorzata Staś

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713