Czas wygenerowania treści 2020-11-29 05:47:16

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 1125/270/III/2009 z dnia 19 maja 2009 roku
w sprawie:
Zmiany uchwały Zarządu z dnia 10 marca 2009 r. Nr 530/248/III/2009 dotyczącej zatwierdzenia listy rankingowej wniosków w ramach drugiego posiedzenia Komisji Oceny Projektów konkursu otwartego nr 2/POKL/6.3/2008 dla Działania 6.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich” Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” PO KL.

Na podstawie
Art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1590 z póĽn. zm.) oraz Systemu Realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013 – Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 1 grudnia 2008 r. i § 10 pkt 10 Regulaminu Komisji Oceny Projektów w ramach procedury konkursowej komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
w Województwie Śląskim stanowiącego załącznik nr 2 do Uchwały nr 1852/187/III/2008 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 sierpnia 2008 r.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 25-05-2009 10:07:18
Odpowiedzialny merytorycznie: Jarosław Wesołowski

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713