Czas wygenerowania treści 2021-08-02 08:44:22

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 1154/270/III/2009 z dnia 19 maja 2009 roku
w sprawie:
zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za 2008 r. Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie.

Na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa / tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z póĽniejszymi zmianami / w związku z § 9 ust 11 Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie nadanego Uchwałą Nr 744/ 348 /2002 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 4. 07. 2002 r. z póĽniejszymi zmianami /.


Metryczka informacjiWprowadzenie: Maciej Banaś 21-05-2009 10:37:13
Odpowiedzialny merytorycznie: Janusz Berkowski

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713