Czas wygenerowania treści 2020-11-24 19:07:09

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 1137/270/III/2009 z dnia 19 maja 2009 roku
w sprawie:
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach - Oddziału Terenowego w Gliwicach .

Na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa / tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z póĽniejszymi zmianami / art.116 ust.1-3 i art.120 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym / tekst jednolity DZ.U. z 2005r. Nr 108 poz.908 / w związku z § 8 Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach nadanego Uchwałą Nr 742/348/ 2002 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 4.07.2002 r. z póĽniejszymi zmianami/.


Metryczka informacjiWprowadzenie: Maciej Banaś 21-05-2009 10:26:15
Odpowiedzialny merytorycznie: Janusz Berkowski

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713