Czas wygenerowania treści 2020-11-25 11:13:10

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 1025/264/III/2009 z dnia 5 maja 2009 roku
w sprawie:
Przyjęcia przez Zarząd Województwa Śląskiego Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2009 rok oraz Sprawozdania z realizacji Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2008.

Na podstawie
art. 3 ust. 4 w związku z art. 8 ust.1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2008 roku nr 69, poz. 415 z póĽn. zm.) oraz na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1590 z póĽn. zm.).


Metryczka informacjiWprowadzenie: 08-05-2009 16:45:04
Odpowiedzialny merytorycznie: Jarosław Wesołowski

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713