Czas wygenerowania treści 2020-11-30 20:53:18

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 920/262/III/2009 z dnia 28 kwietnia 2009 roku
w sprawie:
dokonania wyboru do dofinansowania projektu pt. „Przebudowa dróg powiatowych: Nr 1711S odcinek w miejscowości Bliżyce- od skrzyżowania z DP 3807S- do granicy powiatu zawierciańskiego oraz odcinek drogi powiatowej Nr 3807S Bliżyce - Sokolniki”, złożonego w ramach naboru dla Programu Rozwoju Subregionu Północnego (numer naboru: PRSPn-07.01.02-37/08), w ramach Priorytetu VII Transport, Poddziałanie 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1590 ze zmianami), art. 26 ust. 1 pkt. 4) ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227 poz. 1658 z póĽn. zm.).


Metryczka informacjiWprowadzenie: 08-05-2009 09:44:28
Odpowiedzialny merytorycznie: Małgorzata Staś

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713