Czas wygenerowania treści 2020-12-06 02:23:26

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 1031/264/III/2009 z dnia 5 maja 2009 roku
w sprawie:
odwołania i powołania w nowym składzie Komisji Nagrody za Wydarzenie Muzealne Roku

Na podstawie
art. 41. ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1590 z póĽn. zm.) w związku z art. 7a ustawy z dnia 25 paĽdziernika 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. Nr 13 z 2001 r., poz. 123 z póĽn. zm.) oraz uchwałą nr 2438/204/III/2008 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 16.10.2008 r.


Metryczka informacjiWprowadzenie: Grzegorz Szymański 07-05-2009 11:12:18
Odpowiedzialny merytorycznie: Przemysław Smyczek

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713