Czas wygenerowania treści 2020-11-29 05:04:15

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 916/262/III/2009 z dnia 28 kwietnia 2009 roku
w sprawie:
dokonania wyboru do dofinansowania wniosku złożonego w ramach naboru dla projektu subregionalnego pn. Remont i adaptacja budynku po Obserwatorium Astronomicznym na cele kulturalne i edukacyjne w Częstochowie, w ramach Priorytetu VI Zrównoważony rozwój miast, Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałania 6.2.1 Rewitalizacja - duże miasta, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1590 ze zmianami) oraz art. 26 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227 poz. 1658 z póĽn. zm.).


Metryczka informacjiWprowadzenie: 04-05-2009 12:37:14
Odpowiedzialny merytorycznie: Małgorzata Staś

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713