Czas wygenerowania treści 2020-11-23 20:42:19

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 966/262/III/2009 z dnia 28 kwietnia 2009 roku
w sprawie:
zmiany Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego Nr 597/356/II/2006 z dnia 6.04.2006r., dot. nadania numerów drogom powiatowym na terenie powiatu Cieszyńskiego

Na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa /Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1590 - tekst jednolity - z póĽn. zm./ oraz art. 10 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych / Dz. U. Nr 19 z 2007 r. poz. 115 z póĽn. zm./


Metryczka informacjiWprowadzenie: Maciej Banaś 04-05-2009 12:03:39
Odpowiedzialny merytorycznie: Janusz Berkowski

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713