Czas wygenerowania treści 2021-08-02 07:28:53

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 905/262/III/2009 z dnia 28 kwietnia 2009 roku
w sprawie:
Zmiany uchwały nr 687/152/III/2008 z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie „Przyjęcia list asesorów akredytowanych przy Instytucji Pośredniczącej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim” poprzez skreślenie asesora z listy asesorów obszaru integracja społeczna akredytowanych przy Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim.

Na podstawie
Art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity
Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1590 z póĽn. zm.), System Realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007-2013 – Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007-2013 z dnia 1 kwietnia 2009r., Regulamin dokonywania oceny merytorycznej projektów w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim zatwierdzony uchwałą Nr 642/252/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 24 marca 2009r.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 04-05-2009 09:26:48
Odpowiedzialny merytorycznie: Jarosław Wesołowski

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713