Czas wygenerowania treści 2020-11-24 18:48:35

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 904/262/III/2009 z dnia 28 kwietnia 2009 roku
w sprawie:
wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach stanowiącego załącznik do uchwały nr 2637/209/III/2008 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 6 listopada 2008 r. oraz przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Na podstawie
art. 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1590 z póĽn. zm.) oraz §7 ust.2 Statutu Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Katowicach przyjętego uchwałą Nr III/25/19/2008 Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr I/20/8/2000 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia
29 maja 2000 roku (z póĽniejszymi zmianami) w sprawie utworzenia Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Katowicach.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 30-04-2009 15:12:03
Odpowiedzialny merytorycznie: Jarosław Wesołowski

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713