Czas wygenerowania treści 2020-11-25 12:47:46

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 793/257/III/2009 z dnia 9 kwietnia 2009 roku
w sprawie:
Zawarcia Aneksów do Porozumień z dnia 24 września 2007 r. z Wojewódzkim Urzędem Pracy, Instytucją Wdrażającą (Pośredniczącą II stopnia ) dla komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w sprawie dofinansowania Działań: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie, 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich, 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie i 9.3 Upowszechnianie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych.

Na podstawie
Art. 41 ust.1 Ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz. 1590 z póĽn. zm.); art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 06 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz.1658 z póĽn. zm.); w związku z § 4 Porozumienia w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 22 czerwca 2007 r.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 23-04-2009 09:12:38
Odpowiedzialny merytorycznie: Jarosław Wesołowski

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713