Czas wygenerowania treści 2020-12-02 07:28:13

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 774/257/III/2009 z dnia 9 kwietnia 2009 roku
w sprawie:
powołania komisji konkursowej oraz przyjęcia regulaminu pracy komisji konkursowej

Na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j.: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1590 ze zm.) w związku z Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 58/230/III/2009 z dnia 20 stycznia 2009 roku w sprawie ogłoszenia konkursu dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Województwo Śląskie jest organem założycielskim, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii.


Metryczka informacjiWprowadzenie: Aleksandra Karnówka 16-04-2009 10:07:10
Odpowiedzialny merytorycznie: Barbara Daniel

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713