Czas wygenerowania treści 2020-11-29 23:45:37

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 780/257/III/2009 z dnia 9 kwietnia 2009 roku
w sprawie:
przyjęcia tekstu jednolitego „Instrukcji regulującej zasady podróży służbowych dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie”

Na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z póĽn. zm.), art. 34 a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z póĽn. zm.).


Metryczka informacjiWprowadzenie: Tadeusz Żak 14-04-2009 13:57:12
Odpowiedzialny merytorycznie: Danuta Rosa

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713