Czas wygenerowania treści 2020-12-02 07:41:41

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 768/257/III/2009 z dnia 9 kwietnia 2009 roku
w sprawie:
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego wdziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego oraz działalności wspierającej działania na rzecz Odnowy Wsi w Województwie Śląskim, na finansowanie cyklu szkoleniowo – aktywizującego dla liderów wiejskich w ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego na lata 2006-2010 oraz przyjęcia treści ogłoszenia

Na podstawie
Art. 11 ust. 2 pkt.1, 3, 4, 5, 7, 8 i art. 41 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz.1590 z póĽn. zm.), art. 11 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96 z 2003 r. poz. 873 z póĽn. zm.), art. 167 ust.2 pkt.1 i art. 176 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 z 2005r. poz. 2104 z póĽń. zm.), Uchwała Nr II/48/1/2006 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 22 maja 2006 roku
w sprawie przyjęcia Programu Odnowy Wsi w Województwie Śląskim na lata 2006-2010,
Uchwała Nr III/30/3/2008 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie: przyjęcia „Programu współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2009”.


Metryczka informacjiWprowadzenie: Anna Bernyś 14-04-2009 10:29:33
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713