Czas wygenerowania treści 2020-12-03 09:26:41

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 662/253/III/2009 z dnia 26 marca 2009 roku
w sprawie:
akceptacji harmonogramu realizacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Województwa Śląskiego po zmianach w poszczególnych miesiącach I kwartału 2009 r. oraz ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Województwa Śląskiego w poszczególnych miesiącach II kwartału 2009 r.

Na podstawie
art.41 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1590 z póĽn. zm.), art. 186 ust. 5-6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104 z póĽn. zm.) oraz Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr III/31/5/2008 z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2009 rok.


Metryczka informacjiWprowadzenie: Sebastian Krajewski 07-04-2009 12:23:11
Odpowiedzialny merytorycznie: Joanna Myszor

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713