Czas wygenerowania treści 2020-11-27 01:09:43

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 654/253/III/2009 z dnia 26 marca 2009 roku
w sprawie:
zawarcia z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach umowy w sprawie przekazania na Fundusz Wsparcia Policji środków finansowych na pokrycie kosztów robót związanych z modernizacją Centrum Operacyjnego Policji w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Na podstawie
art. 14 ust. 1 pkt. 14 w związku z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1590, z póĽn. zm.), art. 3 i art. 13 ust. 3, 4c i 2f pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7 poz. 58 z póĽn. zm.) oraz zgodnie ze „Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 – 2020” cel strategiczny I, kierunek działań 8.Metryczka informacjiWprowadzenie: 03-04-2009 14:16:52
Ostatnia aktualizacja: 03-04-2009 14:22:00
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Nosal-Nowak
[+] Rejestr zmian

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713