Czas wygenerowania treści 2020-11-29 10:48:47

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 702/255/III/2009 z dnia 31 marca 2009 roku
w sprawie:
udzielenia bonifikat od cen lokali mieszkalnych znajdujących się w trzech budynkach położonych w Gorzycach przy ul. Zamkowej 8A, 8B, 8D na nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego w udziale wynoszącym 7766/10000 oraz zatwierdzenia cen sprzedaży lokali mieszkalnych po zastosowaniu bonifikat

Na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1590 ze zm.), art. 68 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku, Nr 261, poz. 2603 ze zm.), uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr III/35/15/2009 z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od cen lokali mieszkalnych znajdujących się w trzech budynkach położonych w Gorzycach przy ul. Zamkowej 8A, 8B, 8D na nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego w udziale wynoszącym 7766/10000 oraz uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 2391/202/III/2008 z dnia 10 paĽdziernika 2008 roku w sprawie ustalenia Zasad udzielenia bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego sprzedawanego bezprzetargowo na rzecz najemcy, któremu przysługuje pierwszeństwo w nabyciu tego lokalu.Metryczka informacjiWprowadzenie: Jolanta Kania 01-04-2009 12:45:05
Odpowiedzialny merytorycznie: Andrzej Figas

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713