Czas wygenerowania treści 2020-11-27 15:00:21

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 664/253/III/2009 z dnia 26 marca 2009 roku
w sprawie:
Zatwierdzenia listy rankingowej wniosków, które zostały ocenione przez Komisję Oceny Projektów w związku z pozytywnym wynikiem procedury odwoławczej w ramach konkursu nr 2/POKL/7.3/2008 dla Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim wraz z przyznaniem dofinansowania.

Na podstawie
Art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. Nr 142
z 2001 r. poz. 1590 z póĽn. zm.); art. 27 ust.1 pkt 3 i art. 30 ust.1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227 z 2006r. poz. 1658 z póĽn. zm.)


Metryczka informacjiWprowadzenie: 31-03-2009 16:28:15
Odpowiedzialny merytorycznie: Jarosław Wesołowski

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713