Czas wygenerowania treści 2020-11-29 11:31:46

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 677/253/III/2009 z dnia 26 marca 2009 roku
w sprawie:
zwolnienia z obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim rzeki Soła – nr 1.

Na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 z póĽn. zm.) w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r.
o rybactwie śródlądowym (tekst jednolity Dz. U. z 1999 r. Nr 66 poz. 750 z póĽn. zm.)


Metryczka informacjiWprowadzenie: Anna Bernyś 30-03-2009 10:29:44
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713