Czas wygenerowania treści 2020-12-06 02:21:58

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 683/253/III/2009 z dnia 26 marca 2009 roku
w sprawie:
powołania komisji otwartego konkursu ofert w dziedzinie krajoznawstwa, w tym upowszechniania turystyki w 2009 roku.

Na podstawie
art. 41 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1590, z 2001 r. z póĽniejszymi zmianami), art. 11 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U., nr 96, poz. 873 z póĽn. zm.), art. 176 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U.z 2005 r. nr 249, poz. 2104 z póĽn.zm.) oraz uchwały Nr III/30/3/2008 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2009”.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 30-03-2009 08:40:31
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713