Czas wygenerowania treści 2020-12-05 06:49:37

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 476/246/III/2009 z dnia 5 marca 2009 roku
w sprawie:
Zmiany uchwały nr 169 / 233 / III / 2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej w ramach konkursu nr 2/POKL/8.2.1/2008 dla Poddziałania 8.2.1 „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw” Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim.

Na podstawie
Art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. Nr 142
z 2001 r. poz. 1590 z póĽn. zm.); art. 27 ust.1 pkt 3 i art. 30 ust.1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227 z 2006r. poz. 1658 z póĽn .zm.)


Metryczka informacjiWprowadzenie: 19-03-2009 16:41:46
Odpowiedzialny merytorycznie: Jarosław Wesołowski

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713