Czas wygenerowania treści 2020-12-05 06:41:45

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 435/245/III/2009 z dnia 3 marca 2009 roku
w sprawie:
Zawarcia umowy w sprawie refundacji kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach wykonujących zadania wynikające z realizacji programów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy.

Na podstawie
Art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(tj. Dz. U. z 2001 r, nr 142, poz. 1590 z póĽn. zm.) w związku z art. 108 ust.1 pkt 4 oraz art. 109 ust.7a ustawy o promocji zatrudniania i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z póĽn. zm.)


Metryczka informacjiWprowadzenie: 17-03-2009 15:45:04
Odpowiedzialny merytorycznie: Jarosław Wesołowski

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713