Czas wygenerowania treści 2020-12-02 07:42:09

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 455/246/III/2009 z dnia 5 marca 2009 roku
w sprawie:
przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego w sprawie likwidacji Pracowni Audiometrii i Poradni Ortodoncji i Profilaktyki Ortodontycznej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą: Zespół Opieki Zdrowotnej w Mikołowie.

Na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 z póĽn. zm.) oraz art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej
(tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z póĽn. zm.)


Metryczka informacjiWprowadzenie: Aleksandra Karnówka 12-03-2009 09:07:37
Odpowiedzialny merytorycznie: Barbara Daniel

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713