Czas wygenerowania treści 2021-06-12 14:07:24

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 450/245/III/2009 z dnia 3 marca 2009 roku
w sprawie:
zawarcia Aneksu nr 4 do Porozumienia nr 86/KT/2007 z dnia 13.08.2007 r. z Miastem i Gminą Sośnicowice

Na podstawie
art. 41 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(Dz.U. nr 142 z 2001 r. poz.1590 z póĽn. zmianami) , art. 19 ust. 2 pkt 2 i ust.4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. nr 19 z 2007 r. poz. 115), uchwały Sejmiku II/51/23/2006 z 28.08. 2006 r.
w sprawie powierzania Gminom lub Powiatom niektórych zadań zarządcy dróg wojewódzkich.


Metryczka informacjiWprowadzenie: Maciej Banaś 11-03-2009 08:58:45
Odpowiedzialny merytorycznie: Janusz Berkowski

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713