Czas wygenerowania treści 2020-11-28 17:53:05

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 466/246/III/2009 z dnia 5 marca 2009 roku
w sprawie:
wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

Na podstawie
Art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa / tekst jednolity Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z póĽniejszymi zmianami /, w związku z art. 119 ust. 5 ustawy prawo o ruchu drogowym


Metryczka informacjiWprowadzenie: Maciej Banaś 11-03-2009 08:45:28
Odpowiedzialny merytorycznie: Janusz Berkowski

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713