Czas wygenerowania treści 2020-12-02 07:28:52

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 481/246/III/2009 z dnia 5 marca 2009 roku
w sprawie:
udzielenia pełnomocnictwa Pani Annie Kwiecień – Głównemu Specjaliscie w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Na podstawie
art. 57 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity:
Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 z póĽn. zm.) oraz art. 90 § 2 kpa z dnia 14 czerwca 1960 r.
(tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r.. Nr 98 poz. 1071.).


Metryczka informacjiWprowadzenie: 10-03-2009 13:33:40
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Nosal-Nowak

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713