Czas wygenerowania treści 2020-11-29 10:56:44

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 441/245/III/2009 z dnia 3 marca 2009 roku
w sprawie:
wyboru do dofinansowania projektów złożonych w ramach Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego pt. „System Informacji Przestrzennej w Wodzisławiu Śląskim” oraz w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego pt. „Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w Gminie Bobrowniki”, Priorytet II – Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1590 ze zmianami), art. 26 ust. 1 pkt. 4) ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227 poz. 1658 z póĽn. zm.).


Metryczka informacjiWprowadzenie: 10-03-2009 11:33:50
Odpowiedzialny merytorycznie: Małgorzata Staś

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713